Seu electrònica

La Llei 20/2015, de 29 de juliol, de modificació de la Llei 10/2001, de 13 de juliol, d’arxius i documents, en el seu preàmbul, com a mesura de transparència, estableix l’obligació dels arxius del Sistema d’Arxius de Catalunya de fer públics els instruments de descripció documental que contenen informació d’interès públic i que permetin la traçabilitat de la informació i la documentació que custodien.

https://www.seu-e.cat/web/santpoldemar/govern-obert-i-transparencia/accio-de-govern-i-normativa/gestio-documental-i-arxiu

Anuncis